Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoekwei 6 Tiel, aanleggen extra uitrit

9 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoekwei 6 Tiel, (uitweg) aanleggen extra uitrit (ontvangstdatum: 27-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.