Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoekwei 6 Tiel, plaatsen gevelreclame en reclamezuil

16 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoekwei 6 Tiel, (bouwen) plaatsen gevelreclame en reclamezuil (ontvangstdatum: 7-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.