Aangevraagde omgevingsvergunning: Hogeweidseweg 70, verbouwen en isoleren woning

21 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hogeweidseweg 70 (bouwen) verbouwen en isoleren woning (ontvangstdatum: 11-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.