Aangevraagde omgevingsvergunning: Honingstraat 29 Tiel, plaatsen zorgunit

17 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Honingstraat 29 Tiel, (bouwen) plaatsen zorgunit (ontvangstdatum: 5-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.