Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoogeinde 9-13, Tiel, plaatsen zonnepanelen

5 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoogeinde 9-13 (bouwen, monumentenvergunning) plaatsen zonnepanelen (ontvangstdatum: 21-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.