Aangevraagde omgevingsvergunning: Hooibeestje 2 Tiel, constructieve wijziging binnenwand

11 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hooibeestje 2 Tiel, (bouwen) constructieve wijziging binnenwand (ontvangstdatum: 22-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.