Aangevraagde omgevingsvergunning: Hooibeestje 3 Tiel, ontheffing bestemmingsplan ivm leegstandregister

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hooibeestje 3 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) ontheffing bestemmingsplan ivm leegstandregister (ontvangstdatum: 13-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.