Aangevraagde omgevingsvergunning: Hovenierslaantje 1a Tiel, plaatsen tuinhuis en overkapping

12 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hovenierslaantje 1a Tiel, (afwijken bestemmingsplan) plaatsen tuinhuis en overkapping (ontvangstdatum: 1-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.