Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 129 Tiel, realiseren appartement

6 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 129 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) realiseren appartement (ontvangstdatum: 30-10-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.