Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 20, Tiel, interne verbouwing

18 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 20 (bouwen) interne verbouwing (ontvangstdatum: 12-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.