Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 21, Tiel, kappen bomen en bouwen 18 appartementen

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 21 (afwijken bestemmingsplan, bouwen, kappen) kappen bomen en bouwen 18 appartementen (ontvangstdatum: 22-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.