Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 27 Tiel, realiseren appartementen

3 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 27 Tiel, (bouwen) realiseren appartementen (ontvangstdatum: 23-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.