Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 38 Tiel, realiseren appartementen

24 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 38 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) realiseren appartementen (ontvangstdatum: 13-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.