Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 5, Tiel, plaatsen dakkapel

20 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 5 (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 2-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.