Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 76 Tiel, plaatsen dakkapel

8 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 76 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 2-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.