Aangevraagde omgevingsvergunning: Industrieweg L 829 Tiel, realiseren tankstation

23 dec 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Industrieweg L 829 Tiel, (bouwen) realiseren tankstation (ontvangstdatum: 13-12-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.