Aangevraagde omgevingsvergunning: inrit verbeteren, James Grieve 11-13

17 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: James Grieve 11-13 (uitweg) uitrit verbetering (ontvangstdatum: 5-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.