Aangevraagde omgevingsvergunning: Inundatiedijk-Noord 12 Tiel, kappen boom

11 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Inundatiedijk-Noord 12 Tiel, (kappen) kappen boom (ontvangstdatum: 3-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.