Aangevraagde omgevingsvergunning: Inundatiedijk-Noord 2 Tiel, kappen bomen

9 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Inundatiedijk-Noord 2 Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 28-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.