Aangevraagde omgevingsvergunning: Inundatiedijk-Zuid, naast Kruisstraat 1 Tiel, bouwen woning

11 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Inundatiedijk-Zuid, naast Kruisstraat 1 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen woning (ontvangstdatum: 24-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.