Aangevraagde omgevingsvergunning: Jacob Ruisdaelstraat 13 Tiel, plaatsen dakkapel

15 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Jacob Ruisdaelstraat 13 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 4-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.