Aangevraagde omgevingsvergunning: Jacob Ruisdaelstraat 8 Tiel, plaatsen erfafscheiding

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Jacob Ruisdaelstraat 8 Tiel, (bouwen) plaatsen erfafscheiding (ontvangstdatum: 21-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.