Aangevraagde omgevingsvergunning: James Grieve 12 Tiel, plaatsen dakkapel

21 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: James Grieve 12 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 15-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.