Aangevraagde omgevingsvergunning: Jan van der Gripstraat 33 Tiel, aanleggen uitrit

19 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Jan van der Gripstraat 33 Tiel, (uitweg) aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 11-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.