Aangevraagde omgevingsvergunning: Jan van Ghelcenstraat 12, Tiel, kappen boom

13 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Jan van Ghelcenstraat, 12 (kappen) kappen boom (ontvangstdatum: 1-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.