Aangevraagde omgevingsvergunning: Jan van Ghelcenstraat 14, Tiel, bouwen carport, tuinhuis en erfafscheiding, aanleggen uitrit

21 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Jan van Ghelcenstraat 14 (bouwen, afwijken bestemmingsplan, uitweg) bouwen carport, tuinhuis en erfafscheiding, aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 11-3-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.