Aangevraagde omgevingsvergunning: Janus Erasmiusstraat 16 Tiel, aanleggen uitrit, bestaande raamopening dichtmetselen

26 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Janus Erasmiusstraat 16 Tiel, (uitweg, bouwen) aanleggen uitrit, bestaande raamopening dichtmetselen (ontvangstdatum: 13-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.