Aangevraagde omgevingsvergunning: J.D. van Leeuwenstraat 2 B, Tiel, kappen bomen

17 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: J.D. van Leeuwenstraat 2 B, Tiel (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 5-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.