Aangevraagde omgevingsvergunning: Jelis van Riemsdijklaan 10 Tiel, aanleggen uitrit

10 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Jelis van Riemsdijklaan 10 Tiel, ( uitweg) aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 26-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.