Aangevraagde omgevingsvergunning: Jelis van Riemsdijklaan 29 Tiel, vergroten garage en plaatsen erfafscheiding

10 sep 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Jelis van Riemsdijklaan 29 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) vergroten garage en plaatsen erfafscheiding (ontvangstdatum: 2-9-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.