Aangevraagde omgevingsvergunning: J.H. Cieraadstraat 2 Tiel, realiseren aanbouw

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: J.H. Cieraadstraat 2 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) realiseren aanbouw (ontvangstdatum: 7-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.