Aangevraagde omgevingsvergunning: Jhr. A.W. van Borsselestraat 2 -8 Wadenoijen, plaatsen erfafscheiding

6 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Jhr. A.W. van Borsselestraat 2 -8 Wadenoijen, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) plaatsen erfafscheiding (ontvangstdatum: 25-9-2020

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.