Aangevraagde omgevingsvergunning: J.S. de Jongplein 2, Tiel, interne verbouwing kantoorpand

28 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: J.S. de Jongplein 2 (bouwen) interne verbouwing kantoorpand (ontvangstdatum: 19-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.