Aangevraagde omgevingsvergunning: J.S. de Jongplein 2 Tiel, plaatsen gevelreclame

10 sep 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: J.S. de Jongplein 2 Tiel, (bouwen) plaatsen gevelreclame (ontvangstdatum: 29-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.