Aangevraagde omgevingsvergunning: Kanaalstraat (bij Bernhardsluis) Tiel, kappen bomen

23 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kanaalstraat, bij Bernhardsluis (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 13-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.