Aangevraagde omgevingsvergunning: kappen bomen, Morsestraat 13, Tiel

17 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Morsestraat 13 (kappen) kappen van 2 eiken en 1 Linde (ontvangstdatum: 8-1-2019); Ontariopad 0 (kappen) kappen van bomen (ontvangstdatum: 8-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.