Aangevraagde omgevingsvergunning: Kellenseweg 20 Tiel, een oprichtingsvergunning

8 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kellenseweg 20 Tiel, (milieu) een oprichtingsvergunning (ontvangstdatum: 28-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.