Aangevraagde omgevingsvergunning: Kellenseweg 20, Tiel, stellen maatwerkvoorschriften opslag gevaarlijke stoffen

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kellenseweg 20 (milieu) het stellen van maatwerkvoorschriften opslag gevaarlijke stoffen (ontvangstdatum: 16-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.