Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 1, afwijken bestemmingsplan ivm leegstandsbeheer

21 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 1 (afwijken bestemmingsplan) afwijken bestemmingsplan ivm leegstandsbeheer (ontvangstdatum: 13-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.