Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 1 Tiel, realiseren 2 woningen

17 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 1 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan, monumentenvergunning) realiseren 2 woningen (ontvangstdatum: 6-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.