Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 1 Tiel, realiseren kamerverhuur

3 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 1 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) realiseren kamerverhuur (ontvangstdatum: 28-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.