Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 2 Tiel, wijzigen pand naar wonen

11 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 2 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan, monumentenvergunning) wijzigen pand naar wonen (ontvangstdatum: 5-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.