Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 4 St. Maartenskerk, onderhoudswerkzaamheden en aanbrengen dakluik

28 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkplein 4 St. Maartenskerk (bouwen, monumentenvergunning) onderhoudswerkzaamheden+aanbrengen dakluik (ontvangstdatum: 15-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.