Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkstraat 34, Tiel, onderhoudswerkzaamheden Ceciliakapel

28 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkstraat 34 (monumentenvergunning) onderhoudswerkzaamheden Ceciliakapel (ontvangstdatum: 15-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.