Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkstraat 6 Tiel, realiseren appartement

12 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kerkstraat 6 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) realiseren appartement (ontvangstdatum: 6-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.