Aangevraagde omgevingsvergunning: Kersenboogerd 0 ong.Tiel, vestigen fysiotherapie praktijk

9 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kersenboogerd 0 ong.Tiel, (afwijken bestemmingsplan) vestigen fysiotherapie praktijk (ontvangstdatum: 31-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.