Aangevraagde omgevingsvergunning: Kersenboogerd 11 Tiel, vestigen fysiotherapiepraktijk

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kersenboogerd 11 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) vestigen fysiotherapiepraktijk (ontvangstdatum: 25-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.