Aangevraagde omgevingsvergunning: Kinkelenburglaan 21 Tiel, constructief versterken erker

13 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kinkelenburglaan 21 Tiel, (bouwen) constructief versterken erker (ontvangstdatum: 2-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.