Aangevraagde omgevingsvergunning: Kinkelenburglaan 4 Tiel, verplaatsen erfafscheiding

29 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kinkelenburglaan 4 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) verplaatsen erfafscheiding (ontvangstdatum: 20-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.