Aangevraagde omgevingsvergunning: Kleibergsestraat 10b/Molensteeg 2 Tiel, melding brandveilig gebruik

11 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kleibergsestraat 10b/Molensteeg 2 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 5-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.